Služby

Společnost Alter Audit, s.r.o. nabízí hlavně tyto služby:

 • statutární audit (oprávnění KA ČR č. 525)
 • činnost poradců
  • účetních
  • daňových
 • poradenství v oblasti fúzí a akvizic
 • zpracování Due-Diligence
 • forenzní šetření a služby
 • analýzy ekonomické situace společností a firem, návrhy řešení
 • krizové řízení a likvidace
 • procesní analýzy
 • vedení účetnictví
 • posuzování účetních software
 • audit IT
 • ochrana zájmů podnikatelů
 • vzdělávací, přednášková a pedagogická činnost